русский English中文

联系我们

 • 电话:86-10-65388761
 • 地址:北京市大兴区欣雅街16号兴创国际中心S座802室
 • 邮箱:inquiry@yuchai.cn
  人力邮箱:info@yuchai.cn
  人力电话:86-10-65388726

您现在的位置: 联系我们

联系我们

 • + 职位:销售部经理
 • + 姓名:蒋昕
 • + 英文名:Marian Jiang
 • + 区域:非独联体国家
 • + 电话:+86-10-65388729
 • + 手机:+86-15833355181
 • + 邮箱:jiangxin@yuchai.cn
 • + 传真:+86-10-65388729
 • + QQ:120473442
 • + 职位:国际销售经理
 • + 姓名:阿李
 • + 英文名:ROY USMAN
 • + 电话:+86-10-65388639
 • + 手机:+86-13223377461
 • + 邮箱:roy@yuchai.cn
 • + 传真:+86-10-65388729
 • + Skype:

 • + 职位:营销副总经理
 • + 姓名:耿鹏
 • + 英文名:Tony Geng
 • + 电话:+86-10-65388726
 • + 手机:+86- 13370188388
 • + 邮箱:gengpeng@yuchai.cn
 • + 传真:+86-10-65388729
 • + QQ:31471553

 • + 职位:销售经理
 • + 姓名:王增森
 • + 英文名:Sasha Wang
 • + 区域:独联体国家
 • + 电话:+86-10-65388729
 • + 手机:+86- 18501053552
 • + 邮箱:sasha_wang@yuchai.cn
 • + 传真:+86-10-65388729
 • + QQ:1049224141